Chaldea

Chaldea

Chaldea is het zuidelijke deel van Babylon, waar in de 11e eeuw voor Christus, een half-Nomadische bevolking, de Chaldeeën binnendrong. Uiteindelijk maakten zij zich meester van de regering van Babylonië (Nieuw-Babylonische rijk). Zij muntte uit in astronomische kennis, vandaar later de naam voor Chaldeeër voor astroloog.

met bril