Wat is astrologie?

Astrologie bestudeert de samenhang tussen de gebeurtenissen op aarde en de bewegingen van de hemellichamen. Dit betekent dat astronomische gegevens in symbolische relatie staan tot de wijze waarop de mens zichzelf en zijn leven op aarde ervaart.

De mens heeft zich altijd al bezig gehouden met de vraag: ‘Wie ben ik eigenlijk, waarom ben ik op aarde, wat betekent het leven voor mij, wat betekenen voor mij de dingen die ik meemaak, de ervaringen en de gevolgen daarvan?’.

Met behulp van de astrologie als symbolentaal proberen wij het antwoord te vinden op deze vragen.

 

Het woord horoscoop stamt uit het Grieks. Het is samengesteld uit de woorden ‘hora’ (uur) en ‘skopein’(zien): “Zien van het uur”.

Een horoscoop is in feite een plattegrond van de hemel op een bepaald moment en op een bepaalde plaats. Deze “plattegrond” geeft een energiepatroon aan. De horoscoop geeft de posities van de planeten weer, gezien vanaf de aarde.

 

Wat is astrologie niet!

De zogenaamde pop-astrologie die in kranten en tijdschriften staat heeft niets met serieuze astrologie te maken. Deze pop-astrologie kijkt alleen naar het zonneteken en doet op deze basis voorspellende uitspraken. Dit is onzin en doet geen recht aan de echte astrologie. Wanneer je alleen naar het zonneteken zou kijken, dan zouden er maar 12 verschillende soorten mensen bestaan, die allemaal ongeveer hetzelfde zouden meemaken. Deze vorm van astrologie heeft de astrologie dan ook een slechte naam bezorgd, waardoor veel mensen astrologie niet serieus nemen. Dit is jammer want serieuze astrologie heeft veel te bieden.

 

 

met bril